Connect with us

இலங்கை

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பதவிகளில் மாற்றம்

Published

on

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உயர் பதவிகளுக்காக புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன் அடிப்படையில் கட்சியின் தவிசாளராக வஜிர அபேவர்தன, புதிய பொதுச் செயலாளராக ரங்கே பண்டாரவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.